Liên hệ

Xin chào nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi bạn có thể email cho tôi theo địa chỉ:

  • ad3printer@gmail.com

Hoặc inbox trên các kênh khác của tôi :

Trước khi liên hệ có thể bạn muốn tìm hiểu về chúng tôi :