Cục sạc nhanh Type C Baseus GaN2 Pro Quick Charger 65W

Cục sạc nhanh Type C Baseus GaN2 Pro Quick Charger 65W

Cục sạc nhanh Type C Baseus GaN2 Pro Quick Charger 65W

Cục sạc nhanh Type C Baseus GaN2 Pro Quick Charger 65W

Cục sạc nhanh Type C Baseus GaN2 Pro Quick Charger 65W

Type Cx2 + USB , PD3.0/ PPS/ QC4.0/ SCP/ FCP Multi Quick Charge Protocol, GaN2 Technology

Input: AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A Max.

Output: 

  • Type-C1 output: DC 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A Max.
  • Type-C2 output: DC 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A Max.
  • USB output: DC 4.5V 5A, 5V 4.5A, 9V 3A, 12V 3A, 20V 3A Max.
  • Type-C1+Type-C2 output: 45W+18W 63W
  • Type-C1+USB output: 45W+18W 63W
  • Type-C2+USB output: 5V 3A 15W
  • USB1+USB2 output: DC 5V 6A 30W Max.
  • Type-C1+Type-C2+USB total output: 45W+15W (60W Max).

Kích thước: 32 x 36 x 70 mm

Màu sắc: Đen, Trắng

   Xem giá shopee